Copyright © 2024 Discover Ukraine LLC.

Các tuyến đường

Hệ thống tàu điện ngầm Roma Metro bao gồm ba tuyến đường, mỗi một tuyến đường đều có biểu hiện bằng màu sắc và chữ cái của nó: A (màu cam), B (xanh vũ trụ), C (xanh lá cây). Tuyến đường B được chia thành hai phần: B (Rebibbia - Laurentina) và B1 (Conca d'Oro - Laurentina). Tổng chiều dài của các tuyến đường là 60 km, trên đó có hoạt động 73 ga tàu. Tàu điện ngầm hoạt động từ 5:30 đến 23:30 và cho đến 00:30 vào những ngày thứ Bảy.

Giá cả

Giá vé trên tàu điện ngầm là € 1,50, vé có giá trị trong vòng 100 phút kể từ thời điểm kích hoạt và có thể được sử dụng trong các phương tiện giao thông khác. Ngoài ra còn có vé cho 24 giờ với giá € 7,00, cho 48 giờ - € 12,50, cho 72 giờ - € 18,00. Ngoài ra còn có thẻ đi tàu BIG, cho phép sử dụng không giới hạn bất kỳ phương tiện giao thông nào trong ngày – thời hạn của nó sẽ hết vào lúc nửa đêm. Có những loại thẻ BIT (€ 16,50) và CIS (€ 24,00) – cho 3 và 7 ngày tương ứng, thời hạn của chúng sẽ hết vào lúc nửa đêm. Vé tháng sẽ có giá là € 35,00.

Thanh toán

Bạn có thể mua vé tại các quầy bán vé và tại các máy bán vé tự động đặc biệt, lắp đặt tại các ga tàu ​​điện ngầm và các bến tàu xe công cộng. Bạn có thể trả bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng. Rất nên gìn giữ vé cho đến khi kết thúc chuyến đi.