Copyright © 2024 Discover Ukraine LLC.

Các tuyến đường

Hệ thống tàu điện ngầm Nagoya có tới 83 ga tàu trên 6 tuyến đường. Mỗi một tuyến đường có tên riêng của nó, cũng như các chữ cái và biểu hiệu màu sắc: H - Higashiyama Line (màu vàng), M - M – Meijō Line (màu tím), E - Meikō Line (màu tím và trắng), T - Tsurumai Line (màu xanh lơ), S - Sakura -dōri Line (màu đỏ), K - Kamiiida Line (màu hồng). Tổng cộng chiều dài của các tuyến đường là 89,1 km. Giờ làm việc: từ 5:00 đến 00:00.

Giá cả

Giá thành vé phụ thuộc vào phí của từng khu vực mà chia cho tất cả các tuyến đường: tất cả chúng có năm. Trong khu vực 1 giá vé là 200 JPY, trong khu vực 2-240 JPY, trong khu vực 3-270 JPY, trong khu vực 4-300 JPY, trong khu vực 5-330 JPY. Vé cho trẻ em được giảm giá 50% so với vé người lớn. Ngoài ra còn có vé cho 1 ngày là 740 JPY và 1 ngày nghỉ là - 600 JPY. Ngoài ra, đi lại có thể được thanh toán bằng thẻ không tiếp xúc Macana sẽ cung cấp cho bạn các loại giảm giá và tiền thưởng.

Thanh toán

Vé và thẻ được mua bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng tại các máy bán vé tự động đặt tại mỗi ga tàu. Để vượt qua các cửa quay, vé phải được thả vào khe đặc biệt và lấy lại nó từ phía bên kia và phải giữ gìn cho đến hết chuyến đi. Khi đến ga cần xuống vé của bạn lại phải thả vào khe đặc biệt tại các cửa quay. Vé một lần sẽ bị giữ lại ở bên trong, còn vé cho một ngày sẽ được hoàn trả. Khi thanh toán bằng thẻ bạn cần đặt nó vào cửa sổ đặc biệt tại các cửa quay để trừ tiền.