Copyright © 2024 Discover Ukraine LLC.

Các tuyến đường

Hệ thống tàu điện ngầm Praga Metro – là một trong những phương tiện giao thông phổ biến nhất của thành phố. Nó bao gồm ba tuyến đường - A (xanh lá cây), B (màu vàng) và C (màu đỏ), với số lượng 57 ga tàu. Các tuyến đường tàu điện ngầm hình thành ở trung tâm một tam giác trao đổi cổ điển với ba ga chuyển tiếp. Giờ làm việc: từ 5.00 đến nửa đêm.

Giá cả

Để thanh toán cho việc đi tàu được sử dụng vé: có loại vé ngắn hạn (đến ba ngày), và cũng có loại vé dài hạn (từ một tháng đến một năm). Vé cho tàu điện ngầm cũng có giá trị đi lại trên xe điện và xe buýt. Giá thành của chúng là như sau: cho 30 phút - 30 CZK, cho 90 phút - 40 CZK, cho 1 ngày - 120 CZK, cho 3 ngày - 330 CZK. Giá vé đi lại cho trẻ em từ 6 đến 15 năm thì hai lần rẻ hơn.

Thanh toán

Vé được bán ra gần như ở khắp mọi nơi, tại những máy tự động tại mỗi lối vào ga tàu điện ngầm. Vé cũng có thể được mua tại các quầy bán vé tại các ga. Vé của bạn cần phải xác nhận, nó có thể được thực hiện trong các máy kiểm chứng màu vàng đặt tại lối vào ga tàu điện ngầm. Vé có giá trị kể từ lúc xác nhận nó.