Copyright © 2023 Discover Ukraine LLC.

Các tuyến đường

Hệ thống tàu điện ngầm Athens bao gồm ba tuyến đường - đỏ, xanh lá cây và xanh vũ trụ - bao phủ cả trung tâm của thành phố, các khu phố dân cư và sân bay. Tại rất nhiều ga tàu có những công trình nghệ thuật nho nhỏ với các cổ vật được phát hiện trong quá trình xây dựng tuyến tàu điện ngầm. Để phục vụ cho hành khách được vận hành tới 65 ga tàu trên 84,5 km tuyến đường. Giờ làm việc của hệ thống tàu điện ngầm từ 5:30 đến 00:30. Vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, tuyến đường 2 và 3 được mở cửa cho đến 02:30 sáng.

Giá cả

Giá thành của một chiếc vé là € 1,40. Nó có giá trị trong vòng 90 phút sau khi kích hoạt và có thể được sử dụng trên các loại phương tiện giao thông công cộng khác. Bạn cũng có thể thanh toán bằng thẻ sạc lại ΑΤΗ.ΕΝΑ mà có thể sử dụng trong tất cả các phương tiện giao thông. Chi phí làm thẻ là €4,50. Ngoài ra còn có các loại vé tàu xe sau đây: cho 24 giờ - € 4,50, cho 5 ngày - € 9,00, cho những chuyến đi đến sân bay - 10,00 €.

Thanh toán

Vé có thể được mua tại các quầy vé và trong các máy bán vé tự động đặc biệt đặt tại các ga tàu ​​điện ngầm. Đi vào nhà ga thông qua các cửa quay. Vé cần phải giữ gìn cho đến khi kết thúc chuyến đi.