Copyright © 2024 Discover Ukraine LLC.

Các tuyến đường

Hệ thống giao thông đường sắt cao tốc ở Bangkok được đại diện bởi bốn hệ thống tàu điện ngầm: ba trên mặt đất và một hệ thống ngầm. Tàu điện ngầm nổi hoặc BTS (Skytrain), bao gồm ba tuyến với tổng chiều dài 38 km với 41 ga: 22 – trên tuyến đường “Sukhumvit”, 12 - trên tuyến đường “Shilom”, 6 - trên tuyến đường đến sân bay. Hệ thống tàu điện ngầm Metro Bangkok - MRT - bao gồm hai tuyến đường tuyến với chiều dài là 45 km với 35 ga.Giờ làm việc của tất cả các loại tàu điện ngầm: từ 06:00 sáng đến nửa đêm.

Giá cả

Giá thành của một chuyến đi phụ thuộc vào chiều dài của nó và giao động trong khoảng từ 15 đến 59 đồng Thái Lan THB. Tại các ga tàu ​​điện ngầm bạn có thể mua vé thẻ cho một số lượng không giới hạn các chuyến đi mà có giá trị trong vòng 1, 3, 15 và 30 ngày.

Thanh toán

Thanh toán cho tàu điện ngầm nổi trên mặt đất bằng phương tiện thẻ mà có thể được mua tại các máy bán thẻ tự động đặc biệt tại các ga tàu, các máy này chỉ chấp nhận tiền xu. Tại mỗi một ga có các ki-ốt, nơi mà bạn có thể đổi tiền giấy ra tiền xu để sử dụng cho các máy bán thẻ. Để vào được nhà ga bạn cần phải chèn thẻ vào cửa quay. Lần thứ hai thẻ này sẽ cần phải được chèn vào cửa quay khi đi ra khỏi nhà ga, vì vậy bạn đừng đánh mất nó, nếu không, để mà ra khỏi nhà ga, bạn cần phải chi trả cho chuyến đi lần nữa. Trong hệ thống tàu điện ngầm đi vào và đi ra khỏi nhà ga được thực hiện bằng xu thẻ, chúng được bán tại các máy bán xu thẻ tự động và các quầy bán xu tại các nhà ga. Bạn hãy gìn giữ xu thẻ đến hết chuyến đi, vì nó sẽ cần phải được trả lại cho cửa quay tại lối ra của ga muốn xuống.