Copyright © 2023 Discover Ukraine LLC.

Các tuyến đường

Hệ thống tàu điện ngầm Buenos Aires bao gồm sáu tuyến đường được phân biệt với nhau bằng các con số và màu sắc: Line A (xanh lơ), Line B (màu đỏ), Line C (xanh da trời), Line D (xanh lá cây), Line E (màu tím) và Line H (màu vàng ). Gắn liền với hệ thống tàu điện ngầm cũng bao gồm cả tuyến đường Premetro - được gọi là tàu điện ngầm nhẹ nhàng hoặc là xe điện hiện đại. Để phục vụ cho hành khách được sử dụng 102 ga tàu. Tổng chiều dài của các tuyến đường là 61,3 km. Giờ làm việc : từ 5:00 đến 23:00.

Giá cả

Giá vé là 30.00 ARS, vé cũng hợp lệ cho cả tuyến đường Premetro. Ngoài ra, bạn có thể trả tiền đi tàu bằng thẻ vé Subecard, mà có giá trị để đi được xe buýt. Giá thành cho 20 lần đi đầu tiên là 30.00 ARS, từ 21-30 lần đi - 24.00 ARS, từ 31 đến 40 lần đi - 21,00 ARS, sau 41 lần đi - 18,00 ARS. Giá thành để đi nội trong tuyến đường Premetro bằng thẻ vé chỉ tốn hết 10,70 ARS.

Thanh toán

Vé và thẻ vé bạn có thể mua được và sạc được tại các quầy vé và trong các máy bán vé tự động tại các nhà ga bằng tiền mặt. Khi đi qua các cửa quay vé cần phải chèn vào trong khe đặc biệt, còn thẻ thì đặt trên thiết bị đọc. Lúc đi ra thì không cần đến thẻ và vé gì hết.