Các tuyến đường

Hệ thống tàu điện ngầm Metro Bucharest có bốn tuyến đường, chúng được phân biệt với nhau bằng các con số và màu sắc: M1 (màu vàng), M2 (xanh da trời), M3 (màu đỏ), M4 (xanh lá cây). Tuyến đường màu vàng là tuyến đường vòng tròn nối tiếp: Ga Dristor 1 để dành cho các đoàn tàu tuyến đường M1 và M3 đi qua, và Ga Dristor 2 là ga cuối cùng của tuyến đường M1. Để phục vụ hành khách Metro Bucharest hoạt động tới 51 ga trên 69,3 km đường ray. Tàu điện ngầm làm việc từ 5:00 đến 23:00.

Giá cả

Vé để đi tàu được sử dụng bằng những thẻ từ. Giá thành hai lần đi tàu là 5 RON, 10 lần đi - 20 RON. Vé đi tàu cho cả ngày là 8 RON, cho cả tháng - 70 RON.

Thanh toán

Vé có thể được mua tại các quầy vé và các máy bán tự động đặc biệt. Đi vào sân ga phải thông qua các cửa quay.