Copyright © 2023 Discover Ukraine LLC.

Các tuyến đường

Hệ thống tàu điện ngầm Metro Bucharest có bốn tuyến đường, chúng được phân biệt với nhau bằng các con số và màu sắc: M1 (màu vàng), M2 (xanh da trời), M3 (màu đỏ), M4 (xanh lá cây). Tuyến đường màu vàng là tuyến đường vòng tròn nối tiếp: Ga Dristor 1 để dành cho các đoàn tàu tuyến đường M1 và M3 đi qua, và Ga Dristor 2 là ga cuối cùng của tuyến đường M1. Để phục vụ hành khách Metro Bucharest hoạt động tới 51 ga trên 69,3 km đường ray. Tàu điện ngầm làm việc từ 5:00 đến 23:00.

Giá cả

Vé để đi tàu được sử dụng bằng những thẻ từ. Giá thành hai lần đi tàu là 5 RON, 10 lần đi - 20 RON. Vé đi tàu cho cả ngày là 8 RON, cho cả tháng - 70 RON.

Thanh toán

Vé có thể được mua tại các quầy vé và các máy bán tự động đặc biệt. Đi vào sân ga phải thông qua các cửa quay.